A 2005-ben életbe lépett őj, kétszintű érettségi vizsgarendszer tartalmi és szerkezeti változásainak figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez, emelt szinthez, tanulmányi versenyekhez és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tantervben szerepelnek. Előszó 2005-ben lépett életbe valamennyi tárgyból az őj, kétszintű érettségi vizsgarendszer. Az emelt szintű és a középszintű írásbeli érettségi vizsga biológiából nemcsak követelményeiben, hanem tartalmilag és szerkezetileg is újat jelent az évtizedek alatt megszokotthoz képest. Tartalmát tekintve a leglényegesebb változás, hogy a tantervi követelményekben megfogalmazott biológiai ismeretek számonkérésén től hangsúlyozott szerepet kap azok alkalmazása, a mindennapi életünkkel való kapcsolata, különös tekintettel az ember egészségére és a környezetvédelemre. Ezek figyelembevételével született ez a feladatgyűjtemény, mely a teljes középiskolai tananyagot felöleli. A feladatok négy követelményszinthez készültek: alapszinthez, ill. a középszintű érettségihez (ezek mellett nincs semmilyen jelölés), emelt szinthez (E), tanulmányi versenyekhez (T) és azokhoz a kiegészítő ismeretekhez, amelyek a speciális tantervben szerepelnek (V). A könyvben az alább felsorolt feladattípusok fordulnak elő. Minden esetben az itt megadott utasítás szerint kell eljárni. (Ezt az egyes feladatoknál nem ismételjük meg, az itt leírttól eltérő utasítás viszont mindig az adott feladatnál olvasható.) Egyszerű választás Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! Összetett választás Válaszd ki a helyes válasz vagy válaszok betűjelét! (Tehát egy vagy több betű is lehet a megoldás.) Szövegkiegészítés Olvasd el figyelmesen a hiányos szöveget, és egészítsd ki a megfelelő fogalmakkal, megállapításokkal! Párosítás-illesztés Párosítsd a fogalmakhoz vagy megállapításokhoz a megfelelő válasz betűjelét! Egy betű csak egy feladathoz illeszthető. Igaz-hamis állítások Állapítsd meg, hogy az állítások igazak vagy hamisak! Asszociációs feladat Párosítsd a fogalmakhoz vagy megállapításokhoz a megfelelő válasz betűjelét! Egy betű több fogalomhoz vagy megállapításhoz is tartozhat, de egy fogalomhoz vagy megállapításhoz csak egy betű tartozik. Összetett asszociáció Párosítsd a fogalmakhoz vagy megállapításokhoz a megfelelő válasz vagy válaszok betűjelét! Egy betű több fogalomhoz vagy megállapításhoz is tartozhat, és egy fogalomhoz vagy megállapításhoz is tartozhat több betű. Négyféle asszociáció Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! (Azt kell eldönteni, hogy két fogalom [élőlénycsoport, szerv stb.] közül melyikre igaz a feladat adott megállapítása [A vagy B válasz], illetve hogy mindkettőre [C] vagy esetleg egyikre sem igaz [D].) Ötféle asszociáció Válaszd ki a helyes válasz betűjelét! (Ugyanaz a feladat, mint a négyféle asszociációnál, csak nem két, hanem három fogalom van megadva.) Határozási feladat A határozókulcs segítségével határozd meg a következő fajokat, azaz állapítsd meg, melyiket melyik betű helyettesíti a feladatban! Rövid válasz Válaszold meg a megfogalmazott kérdést! Táblázatos feladat Helyettesítsd a táblázatban elhelyezett számokat a megfelelő szóval vagy kifejezéssel! Számítási feladat Válaszold meg a megfogalmazott kérdést! Ábraelemzés / Grafikonelemzés Azonosítsd az ábrán betűvel jelölt részleteket! Struktúrafunkció Azonosítsd az ábrán betűvel jelölt részletek működését! Ábrakészítés Készíts ábrát az adott feladatban megfogalmazottak szerint! Scolar Kiadó Kft. Tankönyvek, segédkönyvek 544 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9789639534803 Szerző: Szerényi Gábor

Adatlap

Oldalszám
544
Megjelenés
2011.
Kiadó
Scolar Kiadó Kft.
Kötésmód
puhatáblásragasztott

16 hasonló könyv a kategoriában: