Alkategóriák

Availability: 10 In Stock
A Francia intenzív nyelvtanfolyam mindazoknak szól, akik most kezdenek ismerkedni a francia nyelvvel, de azok is haszonnal forgathatják, akik rég elfeledett nyelvtudásukat szeretnék felfrissíteni. Naumann ;amp; Göbel Verlagsgesellschaft mbH Nyelvkönyv, szótár 240 oldal Kötés: doboz ISBN: 4050847020248 Szerző: Antony J. Peck
10 perc Angol - Szövegírási...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Napi 10 perc gyakorlás a magabiztos nyelvtudásért!Készségfejlesztő kiadványunk kulcsgondolata: ne akarj mindent egy nap alatt megtanulni, inkább gyakorolj minden nap 10 percet! A 10 éves kortól ajánlott termékünk 5 fontos szövegalkotási egység köré szerveződik:1. leírás (személyleírás, tárgyleírás, helyleírás, képleírás, útleírás);2. beszámoló (napirend és rendszeres tevékenységek, múltbéli események);3. levél-, e-mail- és SMS-írás (személyes- és hivatalos levél);4. elbeszélés;5. saját vélemény kifejezése.A diákoknak, kezdő nyelvtanulóknak szóló kiadvány az alábbiakkal segíti a hatékony nyelvtanulást:- 69 változatos és szórakoztató feladat- 2 nehézségi szint a tanulás sikerének érdekében- Tippek és segítség, ha úgy érzed, hogy nem haladsz- Szemléletes megoldások, hétköz...
Availability: 5 In Stock
A History of Budapest Not Just For Children Learn about the city’s past while having fun and reading interesting stories. Take a peek into the lives of imaginary residents, who speak about their experiences. Design Kiadó Nyelvkönyv, szótár 44 oldal Kötés: puhakötés ragasztva ISBN: 9786158117913 Szerző: Ócsai Éva Kiadás éve: 2020

A magyar nyelv

Ár 43 lei
Availability: 10 In Stock
„Hazám, nemzetem, ennek nyelve volt most is az, és lészen mindenkori foglalatosságom fő tárgya. Minő és minőnek kellene hazánknak, nemzetünknek s nyelvünknek lenni, oly tárgy, melyet csak a szebblelkűek szoktak érteni, azon iparkodni pedig, hogy olyan legyen mind a három, milyennek lennie kell, legnemesbbek s a szó legvalódibb értelmében hazafiak, de egyszersmind részint léleki, részint fizikai tehetség nem léte miatt legkevesebbek tulajdona.” – írja műve előszavában a szerző. A kiadás az 1831-es mű reprint változata. Nemzeti Örökség Kiadó Nyelvkönyv, szótár 75 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9786155797132 Szerző: Táncsics Mihály Kiadás éve: 2018
Bühnagy székely szótár
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
2004-ben, mikor megjelent a mostani kötet elődje, a Székely szótár, a szerző arra számított, két éven belül elő tud állni egy javított, bővített kiadással.Ezzel szemben tizenhárom esztendőbe telt feldolgozni azt az óriási szó- és adatmennyiséget, amellyel a székelyek elárasztották a gyűjtőt. Megérte várakozni: az új kötet szócsaládok szerint csoportosítja a sok esetben először nyomdafestéket látó székely szavakat, így azok nemcsak önmagukban ragyognak, hanem együttesen a székely nyelvi régmúlt sötét foltjait is bevilágítják.10;A Bühnagy székely szótár több mint egyszerű szószedet: sok-sok szócikkből álló elbeszéléskötet – vagy regényfolyam –, mely a világ legkülönlegesebb és legképlékenyebb nyelve – a magyar – születésének csodáját is feltárja, és...
Érettségi Angol – Tematikus...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Az emelt szintű angol nyelvi érettségi vizsga az Európa Tanács B2-es szintjének felel meg. Célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. Képesnek kell lennie többek között külföldiekkel kommunikálni mindennapi helyzetekben, összefüggő szöveget alkotni számára ismerős témákban, beszámolni a vele történt eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Meg kell tudnia indokolni terveit és elmagyarázni ismert eseményeket, jelenségeket. A sikeres érettségihez a vizsgázónak meg kell értenie a fontosabb információkat a saját életéhez kapcsolódó hétköznapi szövegekben (például: iskola, szabadidő, munka). Ebben nyújt segítséget tematikus feladatgyűjteményünk. A kiadvány felépítése:...
Érettségi Új - Angol -...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Kiknek szól?- középiskolai diákoknak önálló felkészüléshez- tanároknak tanórai vagy felkészítő munkáhozMit is tartalmaz pontosan?- 10 teljes tesztsort- Hasznos tanácsokat a felkészüléshez- Megoldókulcsot- A feladatokhoz tartozó hanganyagok ingyenesen elérhetőek honlapunkon, vagy az ingyenes applikáció segítségével letölthetőek az okostelefonokra.Mi is ez a kiadvány?Az angol nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) valamint a nyelvtani és lexikai kompetenciát méri. Az új emelt szintű angol érettségi vizsga az Európa Referencia...

Francia szavak és kifejezések

Ár 41 lei
Availability: 4 In Stock
1200 szó és kifejezés ˇ egyszerűsített kiejtés; szószedet; gasztronómiai szójegyzék; kifejezések vészhelyzetben; színnel jelölt témák. Kossuth Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 224 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9789630959902
FülSzöveg angol hallás...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A hallás utáni szövegértés mérése valamennyi nyelvvizsgán szerepel. Olyan alapvető készséget mér, amely nélkül nehéz boldogulni a mindennapi életben, és amely a sikeres vizsgázáshoz is elengedhetetlen. Sok nyelvtanuló nehéznek találja a hallás utáni szövegértést. Számukra ennek a készségnek a fejlesztéséhez nem elegendő a tanórai, tanfolyami gyakorlás vagy azok a feladatok, amelyek a tankönyvekben találhatók. Kiadványunkkal elsősorban nekik szeretnénk segítséget nyújtani, illetve mindenkinek, aki középfokú szóbeli nyelvvizsgára vagy emelt szintű érettségire készül, és a vizsga előtt értési készségét és szókincsét szeretné fejleszteni, magabiztosságot és gyakorlatot akar szerezni, vagy a vizsgahelyzetet szimuláló feladatok segítségével fel szeretné mérni, hogy mennyire j...
Availability: 10 In Stock
Ich bin ganz Ohr - mondjuk németül, ha nagyon figyelünk arra, akit hallgatunk, és arra, amit hallunk. Erre a képességre lesz szüksége a nyelvtanulónak könyvünk használatakor: füleljen, figyeljen, értse meg a szövegek tartalmát és lényegét, szűrjön ki belőlük információkat, rendszerezze azokat, illessze táblázatba, alkosson belőlük válaszokat. A könyv és a hozzá kapcsolódó hanganyag olyan, köznapi témákhoz kapcsolódó elbeszélő jellegű szövegeket és dialógusokat tartalmaz, amelyek a hozzájuk tartozó feladatokkal alkalmasak a halláskészség fejlesztésére és a tanulás során elért teljesítmény mérésére. Azt tesztelik, hogy a nyelvtanuló képes-e viszonylag lassú tempójú, világos beszédből kiszűrni a legfontosabb információkat, megérti-e a szövegek lényegét, mondanivalóját. A f...
Gyakorló magyar nyelvtan +...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A Gyakorló magyar nyelvtan magyarul tanulók és tanítók számára készült. A könyv száztíz fejezetben mutatja be a magyar nyelv legfontosabb - és a nyelvtanulók számára legtöbb nehézséget okozó - jelenségeit. A tankönyv szemléletes nyelvtani összefoglalóit feladatok követik, amelyek az adott nyelvtani aspektust jellegzetes szituációkban mutatják be. A gyakorlatok tehát a nyelvtani rögzítés mellett tematikus szókincsbővítésre is lehetőséget adnak. A nagyobb egységeket ismétlő feladatsorok zárják. A Gyakorló magyar nyelvtan elsősorban a Közös Európai Referenciakeret B1 szintjének nyelvtanára és szókincsére összpontosít, de mivel átfogóan tárgyalja a magyar nyelv minden lényegesebb nyelvtani aspektusát, a kezdő szinttől a felsőfokig, önállóan és csoportban is jól has...
Availability: 10 In Stock
A kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik a német nyelv elsajátítása során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a hallott szöveget, vagyis az élő beszédet minél előbb és minél jobban megértsék. Erre egy biztos módszer van: a sok gyakorlás. A kötet 12-12 alap- és középfokú szintű szöveget, illetve hanganyagot és változatos feladatokat nyújt gyakorlásra, valamint 4-4 olyan feladatot tartalmaz, amelyek jellemzően a nyelvvizsgákon fordulnak elő. Önálló tanulásra és csoportban való feldolgozásra egyaránt ajánljuk Akadémiai Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 104 oldal Kötés: kartonált ISBN: 9789630598743 Szerző: Dömök Szilvia
Availability: 8 In Stock
A kiadvány a Hungarian - The Easy Way I Coursebook / Tankönyv megoldásait tartalmazza. Design Kiadó Nyelvkönyv, szótár 80 oldal Kötés: puhakötés ragasztva ISBN: 9786158030328 Szerző: Durst Péter Kiadás éve: 2020

Hungarian the Easy Way 3.

Ár 106 lei
Availability: 5 In Stock
Hungarian for complete beginners. Explanations and instruction in English, for classroom instruction and for self-study. A(z) Hungarian the Easy Way 3. Coursebook + Hungarian the Easy Way 3. Exercise Book (With audio CD) (Könyv) szerzője Durst Péter. Design Kiadó Nyelvkönyv, szótár 196 oldal Kötés: puhakötés ragasztva ISBN: 9786158030304 Szerző: Durst Péter Kiadás éve: 2020

Mü igy móntuk

Ár 97 lei
Availability: 10 In Stock
Bukovinai székely-magyar tájszótár Underground Kiadó Nyelvkönyv, szótár 332 oldal Kötés: puhatáblás, ragasztókötött ISBN: 9786156191809 Szerző: Salamon Gáspár Kiadás éve: 2021
Availability: 5 In Stock
6. és 8. évfolyamosok számára10;KÖTETÜNK10;10;·    8-8 feladatsort tartalmaz a 6. és a 8. évfolyamosok számára,10;·    a feladatsorok A1, illetve A2 szintnek felelnek meg,10;·    a vizsgarészek és a feladattípusok követik az ;amp;#34;élesben;amp;#34; használt mintákat,10;·    a feladatok terjedelme és nehézségi szintje megfelel a tantervi követelményeknek,10;·    a feladatsorok megoldásával rutinszerűvé tehető a megoldásra szánt idő helyes beosztása,10;·    a hallott szöveg értése vizsgarészhez a hanganyag a www.akademiai.hu weboldalról a virtuális mellékletek menüpontban, a kötetb...
Availability: 4 In Stock
A tesztgyűjtemény a tanév végén, általában májusban tartandó országos idegen nyelvi mérésre való felkészüléshez nyújt segítséget. Az általában csak kompetenciamérésként emlegetett központi nyelvi teszt elsősorban nem a nyelvtani ismereteket, hanem a nyelvi kifejezések alkalmazását ellenőrzi, azaz azt, hogy a nyelvtanulás folyamán hogyan fejlődött a tanulók szövegértése.Hogyan lehet erre a mérésre felkészülni?Egyrészt érdemes felidézni, átismételni a legfontosabbakat: a tanult témaköröket, kommunikációs helyzeteket, nyelvtani szerkezeteket. Másrészt érdemes megismerkedni aelrontanak válaszokat, csak azért, mert nem értették meg pontosan, mi a feladat vagy mire is vonatkozik a kérdés. Ehhez a rutinhoz bizony sok-sok tesztfeladatot meg kell oldani.Ebben a könyvben 10 telje...
Availability: 1 In Stock
Bővítsd a szókincsed könnyedén és hatékonyan! A PONS 250 Szókincsgyakorlat ANGOL című kiadvány segítségével kis penzumokban szinten tarthatod, bővítheted vagy felfrissítheted szókincsed. Mindeközben sok ismeretet szerezhetsz a nyelvtanuláshoz szükséges legfontosabb témákról.- Gyakorold a mindennapi élet legfontosabb témáinak szókincsét 250 feladat segítségével- Válaszd a 3 nehézségi szintből a tudásodnak legmegfelelőbb feladatokat- Ellenőrizd a tanultakat könnyedén a részletes megoldókulcs használatával- Sajátítsd el a kötetbe szerkesztett nyelvtani tudnivalókat, kivételeket és a helyes kiejtést Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 176 oldal Kötés: ragasztókötés ISBN: 9786155824944 Szerző: Birgit Piefke-Wagner Kiadás éve: 1900
PONS 5 perces angol...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Nagyobb szókincsre vágysz?A PONS Mind-Map módszer segítségével a jövőben gyerekjáték a szótanulás!Olvass angolul rapid sztorikat és less be a britek mindennapjaiba! A könyv 20 rövid, angol nyelvű történetet tartalmaz, amelyekkel hasznosan töltheted az utazással vagy unalmas várakozással töltött időt. A memóriád is imádni fogja az elmetérképeket, hiszen a hosszú listákkal ellentétben a szavakat is sokkal könnyebb tematikailag összefüggő rendszerekben megtanulni.Egyes szavak jelentéseit egyből megtalálod az adott szó fölött, így egyszerűen tovább olvashatsz anélkül, hogy keresgélned kellene a szótárban. Néhány szót viszont pirossal jelöltünk, ezek azok a szavak, amelyekkel a Mind-Map részekben is találkozhatsz. Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 1...
PONS Der Mitternachtsmörder
 • Nincs-készleten

PONS Der Mitternachtsmörder

Ár 56 lei
Availability: Out of stock
A PONS krimisorozatának új tagja ezúttal német vizekre kalauzolja az Olvasót. A Der Mitternachtsmörder lebilincselően izgalmas, német nyelvű bűnügyi történeten keresztül, olvasással tanítja a középhaladó (B1) és haladó (B2) szintű nyelvtanulókat. Extra gyakorlási lehetőségként a krimik letölthető anyanyelvű hanganyaga is elérhető.Ez a könyv nem csupán olvasnivaló, annál sokkal több:- 10 izgalmas krimi a nyelvtudás fejlesztéséhez- Letölthető hanganyag a hallás utáni szövegértés gyakorlására- A nehezebb német szavak és kifejezések jelentését feltüntettük minden oldalon- Szótanulás a kötet végén található kétnyelvű szószedet segítségével- Kulturális érdekességek - minden fejezet végén megismerhetsz egy német látványosságot Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvköny...
PONS Építsd az angolod...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Még sosem tanultál angolul, és most szívesen megtanulnál egy kicsit beszélni, mindezt nyelvtani biflázások nélkül? A PONS Építsd az angolod – Találj minden helyzetre mondatot! használatával a nyelvtanulás kirakósként működik: szavakat vagy rövidebb kifejezéseket tanul meg, amikkel aztán önállóan is tud további mondatokat képezni. Építkezz lépésről lépésre! Ebben a könyvben a szavakat építőkövekként tanuljuk meg használni, így egyszerűen tudunk mi magunk is új mondatokat képezni. Hagyd a nyelvtant magad mögött! A nyelvtant csak érintőlegesen tárgyaljuk, viszont minden angol szót és mondatot lefordítunk és elmagyarázunk. Egyszerűen csak beszélj! A leegyszerűsített fonetikai átírás és a mellékelt hanganyag megmutatják a helyes kiejtést. Raabe Klett Oktatási Tanács...
Availability: 3 In Stock
;amp;#34;Felültettek már az unalmas nyelvkönyvek? Akkor trónra fel, mivel most több mint 135 izgalmas feladat, szórakoztató sztori és kreatív fejtörő vár Rád, hogy a napi trónidőd a lehető leghasznosabban tölthesd el! Minden duplaoldalon 5-10 percnyi garantáltan izgalmas tartalmat találsz: érdekes adatokat a francia nyelvű országokról, vicces sztorikat és szólásokat, valamint sok hasznos infót.;amp;#34; Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 144 oldal Kötés: puhakötés ragasztva ISBN: 9786156079862 Szerző: Isabelle Langenbach Kiadás éve: 2021
PONS Igetáblázatok - Német Új
 • Nincs-készleten

PONS Igetáblázatok - Német Új

Ár 44 lei
Availability: Out of stock
Gyorsan és kényelmesen tanulhatod és ismételheted át az igeragozásokat:- a könyv a helyes igeidőhasználat elengedhetetlen segédeszköze- több tucat ige ragozását egy kötetbe szerkesztve találod meg- az érthető szabályok az elméleti háttér megértésében támogatnak- az átlátható táblázatok segítségével utánanézhetsz minden ragozási típusnak- a betűrendes lista alapján megtudhatod, hogy az aktuálisan keresett ige melyik ragozási típusnak felel meg Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 112 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9786156079275 Szerző: Eva Maria Weermann Kiadás éve: 2020
PONS Képes nyelvtan - Spanyol
 • Nincs-készleten

PONS Képes nyelvtan - Spanyol

Ár 123 lei
Availability: Out of stock
A PONS Képes nyelvtan - Spanyol az új, vizuális PONS-módszernek köszönhetően nem kevesebbet vállal: forradalmat a nyelvtan tanulásában!Az innovatív koncepciót magáénak tudó, rendkívül impulzív, kevesebb szöveggel és annál több színes képpel tanító nyelvkönyv elsődleges feladata, hogy áttekinthető, egyszerű szerkezetével, látványos megoldásaival minél könnyebbé, hatékonyabbá, s ami talán a legfontosabb: élvezetessé és érthetővé tegye a nyelvtant. Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 320 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9786155824319
PONS Megszólalni 1 hónap...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Utazni készülsz? Élvezetesebbé szeretnéd tenni a nyaralást? Hódítani szeretnél? Tanulj velünk nyelveket és szólalj meg bátran!- a rövid leckékkel naponta kb. 15 perc nyelvtanulással megtanulsz köszönni, kérni, udvarolni stb.- ha csak a túlélőszókincset tanulod meg, már akkor sokat megértesz- a nyelvtani feladatokkal tökéletesítheted a nyelvhelyességed- az Audio-CD segítségével történeteket és a szavak kiejtését hallgathatod meg- a könyv tele van kulturális információkkal, mellyel jobban megismered az országot- így ezzel a könyvvel a táskádban biztos, hogy jobban élvezed majd az utazást Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 184 oldal Kötés: doboz ISBN: 9786155824722 Kiadás éve: 1900
PONS Mondatról mondatra -...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal!A PONS Mondatról mondatra Angol A1 kiadvány lehetőséget kínál arra, hogy az egyik leghatékonyabb módszertan segítségével sajátítsd el az angol nyelvet! Tanulj egyszerűen és gyorsan hasznos nyelvtani jelenségekről a fordítási módszertan aktív használatával! Fordíts életszerű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el az angol nyelvtan legfontosabb szabályait. Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 160 oldal Kötés: ragasztókötés ISBN: 9786155824920 Szerző: Magdalena Filak Kiadás éve: 1900
PONS Mondatról mondatra -...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal!A PONS Mondatról mondatra Angol A2 kiadvány lehetőséget kínál arra, hogy az egyik leghatékonyabb módszertan segítségével sajátítsd el az angol nyelvet! Tanulj egyszerűen és gyorsan hasznos nyelvtani jelenségekről a fordítási módszertan aktív használatával! Fordíts életszerű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban! Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el az angol nyelvtan legfontosabb szabályait. Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 160 oldal Kötés: ragasztókötés ISBN: 9786155824937 Szerző: Magdalena Filak Kiadás éve: 1900
PONS Nyelvi fejtörők - angol
 • Nincs-készleten

PONS Nyelvi fejtörők - angol

Ár 44 lei
Availability: Out of stock
187 angol nyelvi rejtvény a játékos nyelvtanuláshoz. Garantáltan jól fog szórakozni, miközben a nyelvtudása is frissül.10;Célirányos gyakorlás: háromféle nehézségi szint, szintenként több, mint tízféle játékos feladat. A blokk formátum megkönnyíti a beírást. Minden lap hátoldalán azonnal ott vannak a megoldások. A megoldásokhoz fűzött hasznos és érdekes (magyar nyelvű) információk, tippek még élvezetesebbé teszik a tanulást. Klett Kiadó Nyelvkönyv, szótár 128 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9786155824401 Kiadás éve: 2018
PONS Nyelvkönyv lustáknak -...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Nincs kedved angolt tanulni? Akkor ezt a kötetet Neked találtuk ki:10;• Szellemes és őrült sztorik• Számos kreatív gyakorlat• Modern megjelenés és design• Letölthető mp3 hangfájlok10;Főszereplőink, Paul és Linn, a világ legügyetlenebb, legszerencsétlenebb párocskája.Esetlenek, hajlamosak a balesetekre, könnyen összezavarodnak, lassan tanulnak, feledékenyek és úgy általában katasztrofálisak az élet minden olyan területén, ahol észre lenne szükség. Ennek ellenére, vagy éppen ezért boldogok.10;Ebben az évben elhatározták, hogy körutazásra indulnak olyan országokba, ahol angolul beszélnek. Mindezt a barátaik és a családtagjaik tanácsai ellenére, akik attól tartanak, hogy soha többet nem látják viszont őket...
PONS Nyelvtan röviden és...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A PONS Nyelvtan röviden és érthetően Olasz egyszerűen, áttekinthetően és érthetően mutatja be az Itáliában beszélt olasz nyelvet.- A szabályokat számos példamondattal és azok magyar fordításával sajátíthatod el vagy ismételheted át egyszerű és érthető módon;- a gyors és hatékony tájékozódás érdekében útbaigazító jeleink segítenek;- az Így könnyebb! egységekben az adott fejezet legfontosabb tudnivalói szerepelnek még egyszer, röviden összefoglalva;- a tippek segítenek jobban megérteni és könnyebben megjegyezni a nehezebb szabályokat. A függelékben a legfontosabb nyelvtani kifejezések magyarázata, és egy hasznos, betűrendes tárgymutató is megtalálható. Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 160 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9786155824753 Sz...
PONS Nyelvtanfolyam...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Mire elég 3 hónap? Pont arra, hogy megtanulj egy idegen nyelvet alapfokon. Lépésről lépésre, fejezetről fejezetre jön meg a kedved a nyelvtanuláshoz.- a könyv 40 jól strukturált és változatos leckéből áll- a folytatásos kerettörténet és a könyv színes grafikája ébren tartja a figyelmed- a feladatok, nyelvtani magyarázatok, tanulási tippek és hallás utáni gyakorlatok fejlesztik az összes nyelvi készséged- a mellékletben található szószedet, nyelvtani függelék, a hanganyag szövege és megoldó kulcs az önálló tanulást segíti- a kulturális részekből többet is megtudhatsz az adott országról- tudásodat az ismétlő fejezetek mérik és mélyítik el- ez az a könyv, mellyel biztos alapokra teszel szert a további nyelvtanuláshoz Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szó...
Availability: 3 In Stock
A PONS krimisorozatának új tagja, a The Last Train 7 lebilincselően izgalmas, angol nyelvű bűnügyi történeten keresztül, olvasással tanítja a haladó, B2 szintű nyelvtanulókat, melyhez gyakorlásként az összes krimi anyanyelvű hanganyaga is elérhető. Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Nyelvkönyv, szótár 125 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9786155824357
Szóbeli feladatok német...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
10;A Szóbeli feladatok német középfokú nyelvvizsgára című kiadványunk a legkedveltebb vizsgarendszerek (BME, ECL, EURO, ORIGÓ, TELC) szóbeli vizsgájára való hatékony felkészüléshez nyújt segítséget gazdag, változatos és időszerű tartalmával, valamint színes fotóillusztrációival. A kötet tartalma: Bevezető beszélgetések; Általános témákhoz kapcsolódó kidolgozott párbeszédek. Témakifejtés: 14 fő témakör, ezeken belül több téma a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb szavak és kifejezések jegyzékével, valamint a téma feldolgozását segítő ellenőrző kérdésekkel. Szituációs feladatok: A 14 fő témakörökhöz kapcsolódó kidolgozott szituációs gyakorlatok és megoldandó feladatok. Véleménykifejtés: A véleménynyilvánítás fontosabb kifejezőeszközei táblázatos formáb...
Availability: 3 In Stock
Könyvünkkel azoknak a nyelvtanulóknak, illetve az őket felkészítő nyelvtanároknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik a felsőfokú nyelvtudás szintjére vagy ahhoz közeli szinthez eljutva elszánták magukat arra, hogy felsőfokú nyelvvizsgára felkészüljenek, illetve letegyék azt.10;A telc Deutsch C1 nyelvvizsgára való célirányos felkészüléshez négy komplett, azaz írásbeli és szóbeli feladatokat magába foglaló gyakorló feladatsort, valamint megoldókulcsot és a hallás utáni szövegek átiratait tartalmazza a kötet.10;A hanganyagot a www.akademiaikiado.hu weboldalról (a virtuális melléklet menüpontban) a kötetben található egyedi kód segítségével lehet letölteni. A válaszlap ugyanazzal a kóddal tölthető le és nyomtatható ki.;amp...
Beszéljünk bátran spanyolul!
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Kötetünk a legfontosabb mondatok tematikus gyűjteménye. Korszerű, használható nyelvtudást ad: több mint 1500 hasznos spanyol mondatot tartalmaz, melyek mindegyike mellett megtalálható a magyar fordítás is.10;A könyv segítséget nyújt a szókincs és az alapvető nyelvtani ismeretek elsajátításához, ami a megszólaláshoz szükséges. Az 52 fejezet bemutatja a legfontosabb hétköznapi szituációkat.10;A fejezetenként egy-egy jól áttekinthető oldalpár tartalmaz tanulási tippeket, országismereti információkat is. Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv, szótár 2880 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9789634992035 Szerző: Bulinszky Marianna Kiadás éve: 2022
Availability: 20 In Stock
Tanuljon angolul otthon, az autóban vagy utazás közben! Az EASY Angol nyelvtanfolyam kezdőknek szánt angol nyelvkönyvcsomag, mellyel Ön kényelmesen és hatékonyan tanulhat egyedül is angolul. Amit a kiadvány kínál: • 10 modern és autentikus szövegekre épülő fejezet • tematikus szókincs • magyar nyelvű nyelvtani magyarázatok • változatos és szórakoztató feladatok • kiejtési gyakorlatok • országismereti információk • az önellenőrzést szolgáló tesztek minden fejezet végén • megoldókulcs minden feladathoz és teszthez • a tankönyv teljes szóanyaga a angol-magyar és magyar-angol szószedetben • 3 CD a tankönyv teljes hanganyagával • mintegy 140 percnyi könnyen érthető párbeszéd anyanyelvi beszélők előadásában Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv, szótár 360 oldal Kötés: doboz ISBN: 978...
Availability: 1 In Stock
Az ECL próbanyelvvizsga-feladatsorokat tartalmazó kötetünkkel hatékonyan készülhet fel az ECL vizsgaközpont általános egynyelvű német felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgájára, bővítheti szókincsét, ugyanakkor ellenőrizheti a már meglévő nyelvtudását is. A könyv nyolc teljes, írásbeli és szóbeli feladatsort bocsát a leendő vizsgázók rendelkezésére. A kipróbált feladatsorok a valódi vizsgahelyzetet modellezik, és érintik a vizsgán előforduló összes lehetséges témakört. A szerzők az ECL Nyelvvizsgaközpont tapasztalt vizsgáztatói. A kötetben minden írásbeli feladat megoldása megtalálható. Valamennyi hallott szöveg értését mérő feladat hanganyaga letölthető kiadónk honlapjáról. A könyvet tanórai használatra és otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk. Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv,...
Availability: 25 In Stock
A gyerekeknek készült képes szótár több mint 1300 érdekes, színes rajz segítségével ismerteti meg a legkisebb nyelvtanulókkal az idegen nyelv alapszókincsét. A kötet szókincsét a szerzők úgy válogatták össze, és rendezték 36 témába, hogy az felkeltse a gyerekek érdeklődését, és kapcsolódjon a mindennapi életükhöz. A kicsik a szórakoztató illusztrációkat nézegetve, a nagyobbak a képek és a szóalakok összekapcsolásával játszva kezdhetik el a nyelvtanulást. Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv, szótár 80 oldal Kötés: keménytáblás ISBN: 9789634991656 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 2021
Availability: 10 In Stock
A gyerekeknek készült képes szótár több mint 1300 érdekes, színes rajz segítségével ismerteti meg a legkisebb nyelvtanulókkal az idegen nyelv alapszókincsét. A kötet szókincsét a szerzők úgy válogatták össze, és rendezték 36 témába, hogy az felkeltse a gyerekek érdeklődését, és kapcsolódjon a mindennapi életükhöz. A kicsik a szórakoztató illusztrációkat nézegetve, a nagyobbak a képek és a szóalakok összekapcsolásával játszva kezdhetik el a nyelvtanulást. Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv, szótár 80 oldal Kötés: keménytáblás ISBN: 9789634991663 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 2021
Availability: 3 In Stock
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Grimm kiadó Nyelvkönyv, szótár 360 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9789634991588 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 1900
Képes szótár kínai-magyar...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Grimm kiadó Nyelvkönyv, szótár 360 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9789634991601 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 1900
Képes szótár olasz-magyar...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Grimm kiadó Nyelvkönyv, szótár 360 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9789634991618 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 1900
Availability: 5 In Stock
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Grimm kiadó Nyelvkönyv, szótár 360 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9789634991595 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 1900
Availability: 3 In Stock
A Grimm Képes szótár illusztrációk segítségével lehetővé teszi több mint 13 000 szó és kifejezés gyors elsajátítását. Bemutatják a mindennapjaink tárgyait és élethelyzeteit. Segítik a különféle élethelyzetek szókincsének hatékony elsajátítását - az otthontól az iskolán és az irodán át az étteremig. Kétnyelvű szójegyzékkel könnyítik a használatot. Kezdőtől haladó szintig ajánljuk. Ingyenes alkalmazás biztosítja az anyanyelvi kiejtéshez történő hozzáférést. Grimm kiadó Nyelvkönyv, szótár 360 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9789634991625 Szerző: P. Márkus Katalin Kiadás éve: 1900
Availability: 20 In Stock
Kötetünkkel az országos kompetenciamérésre való felkészüléshez és a nyelvi készségek gyakorlásához kívánunk segítséget nyújtani. A kiadvány tíz feladatsort tartalmaz, amelyekben a tanulók a valós kompetenciamérés feladattípusaihoz hasonló feladatokkal találkozhatnak. A feladatsorok három olvasott és három hallott szöveg értését ellenőrző feladatot tartalmaznak. A szövegek, párbeszédek a mindennapi élethez köthetőek. A felhasznált szókincs, nyelvtan megfelel a korosztály tantervi követelményeinek. A kötetben lévő hallott szöveg értése feladatok hanganyagai letölthetőek kiadónk honlapjáról. A szövegeket anyanyelvi beszélők közreműködésével vettük fel. A feladatok megoldása, a hanganyagok szövegátirata a könyv végén található. A könyv alkalmas tanórai, illetve önálló haszn...
Availability: 10 In Stock
Kötetünkkel az országos kompetenciamérésre való felkészüléshez és a nyelvi készségek gyakorlásához kívánunk segítséget nyújtani. A kiadvány tíz feladatsort tartalmaz, amelyekben a tanulók a valós kompetenciamérés feladattípusaihoz hasonló feladatokkal találkozhatnak. A feladatsorok három olvasott és három hallott szöveg értését ellenőrző feladatot tartalmaznak. A szövegek, párbeszédek a mindennapi élethez köthetőek. A felhasznált szókincs, nyelvtan megfelel a korosztály tantervi követelményeinek. A kötetben lévő hallott szöveg értése feladatok hanganyagai letölthetőek kiadónk honlapjáról. A szövegeket anyanyelvi beszélők közreműködésével vettük fel. A feladatok megoldása, a hanganyagok szövegátirata a könyv végén található. A könyv alkalmas tanórai, illetve önálló haszn...
Magyar-német kisszótár +...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A MAGYAR–NÉMET KISSZÓTÁR 12 000 szócikket és 65 000 szótári adatot tartalmaz.A beszélt nyelv alapvető szókincsét foglalja magában. Kezdő és haladó nyelvtanulóknak ajánlott.10;A szótár borítójának belső oldalán található kóddal a www.szotar.net oldalon 3 hónapos hozzáférés aktiválható a folyamatosan frissülő, mobileszközökön is elérhető online német szótárcsomaghoz. Akadémiai Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 504 oldal Kötés: keménytáblás ISBN: 9789634547372 Szerző: Pomázi Gyöngyi Kiadás éve: 2022
Availability: 4 In Stock
A Nagy képes szótár szemléletesen és részletesen mutatja be számos szakterület és a mindennapi élet szókincsét. A szótár az idegen nyelv tanulásának nélkülözhetetlen eszköze, hiszen magyarázatok nélkül segíti a fogalmak rögzítését és rendszerezését, és emellett bővíti a tanuló tárgyi tudását is. A szótár szavait 18 főbb témakörbe rendeztük, melyeken belül 500 téma mutatja be részletesen a minket körülvevő világot a csillagászattól egészen a sportig. Közel 5000 valósághű illusztráció szemlélteti a fogalmakat. A szótárat számos szakember ellenőrizte, így a több mint 26 000 szó és kifejezés a legaktuálisabb nyelvállapotot tükrözi. Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv, szótár 624 oldal Kötés: flexi ISBN: 9789634991649 Szerző: P. Márkus Katalin
Availability: 5 In Stock
A NÉMET–MAGYAR KISSZÓTÁR 12 000 szócikket és 65 000 szótári adatot tartalmaz.A beszélt nyelv alapvető szókincsét foglalja magában. Kezdő és haladó nyelvtanulóknak ajánlott.10;A szótár borítójának belső oldalán található kóddal a www.szotar.net oldalon 3 hónapos hozzáférés aktiválható a folyamatosan frissülő, mobileszközökön is elérhető online német szótárcsomaghoz. Akadémiai Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 608 oldal Kötés: keménytáblás ISBN: 9789634547389 Szerző: Doba Dóra Kiadás éve: 2022
Availability: 10 In Stock
A szótárhasználat az idegennyelv-tanulás elengedhetetlen része, a szókincs és a nyelvi ismeretek bővítésének legmegbízhatóbb forrása. Ezért tanácsos már a nyelvtanulás kezdetén megismerni a szótár felépítését, tudatosítani a tanulókban a szótárhasználat fontosságát. Szótárhasználati munkafüzetünk azzal a céllal készült, hogy segítsük a nyelvtanulókat és tanáraikat az eredményes szótárhasználat alapjainak megteremtésében, valamint elméleti összefoglalók és gyakorlati feladatok révén lépésről lépésre vezessük be a tanulókat a szótárazás folyamatába.Minden fejezet egy rövid elméleti bevezetővel, példával kezdődik, majd ezt követik a feladatok, amelyek gyakorlati oldalról mutatják be a helyes szótárhasználatot.A feladatok az iskolai órák menetébe könnyen beépíthetőek, fokoz...
Availability: 5 In Stock
A szótárhasználat az idegennyelv-tanulás elengedhetetlen része, a szókincs és a nyelvi ismeretek bővítésének legmegbízhatóbb forrása. Ezért tanácsos már a nyelvtanulás kezdetén megismerni a szótár felépítését, tudatosítani a tanulókban a szótárhasználat fontosságát. Szótárhasználati munkafüzetünk azzal a céllal készült, hogy segítsük a nyelvtanulókat és tanáraikat az eredményes szótárhasználat alapjainak megteremtésében, valamint elméleti összefoglalók és gyakorlati feladatok révén lépésről lépésre vezessük be a tanulókat a szótárazás folyamatába.Minden fejezet egy rövid elméleti bevezetővel, példával kezdődik, majd ezt követik a feladatok, amelyek gyakorlati oldalról mutatják be a helyes szótárhasználatot.A feladatok az iskolai órák menetébe könnyen beépíthetőek, fokoz...
Availability: 10 In Stock
A Grimm Angol–magyar, magyar–angol gyerekszótárhoz készült szótárhasználati munkafüzet segítségével fejleszthető a szótárhasználat gyakorlata és a szótárhasználati készségek, képességek. A fejezetek fokozatosan vezetik be a nyelvtanulókat a szótárhasználat gyakorlatába, utat mutatnak a megbízható szótárhasználat elsajátításához. A munkafüzet három nehézségi szintre tagolódik: kezdő, A1 és A2 szintű feladatokat tartalmaz. A változatos, játékos gyakorlatok a lexikális ismeretek mellett a nyelvtani, a mondattani, a stilisztikai, illetve az országismereti tudást is bővítik. A feladatok az iskolai órák menetébe könnyen beépíthetőek, lépésről lépésre gyakoroltatva a szótárhasználat készségét. Maxim Könyvkiadó Nyelvkönyv, szótár 68 oldal Kötés: puha ISBN: 9789634994084 Szerző...

15 perc német

Ár 78 lei
Availability: 10 In Stock
15 perc német mindössze 12 hét alatt A könyv egyedi vizuális megjelenítése megkönnyíti és élvezetessé teszi a tanulást. Nem kell írni vagy házi feladatokat csinálni - csak használd a borítófület a válaszok letakarására, és folyamatosan teszteld magad tanulás közben! Az ingyenes audioalkalmazás révén német anyanyelvű beszélők segítségével tökéletesítheted kiejtésedet. Akár teljesen kezdő vagy, akár csak felfrissíteni szeretnéd tudásodat, nincs könnyebb útja a gyors nyelvtanulásnak! Alexandra Könyvesház Kft. Nyelvkönyv, szótár 160 oldal Kötés: füles, kartonált ISBN: 9789635820108 Szerző: Sylvia Goulding Kiadás éve: 2021
Availability: 1 In Stock
;amp;#34;Kiknek szól? Középiskolai diákoknak önálló felkészüléshez Tanároknak tanórai vagy felkészítő munkához Mi is ez a kiadvány? A német nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) valamint a nyelvtani és lexikai kompetenciát méri. Az új középszintű német érettségi vizsga az Európa Referenciakeret B1-es szintjének felel meg. Érettségifelkészítő-kiadványunk azzal a céllal íródott, hogy segítségével az érettségire készülő diákok magabiztosan vághassanak neki a megmérettetésnek. Átdolgozott kötetünk bevezet a vizsga min...
Availability: 10 In Stock
;amp;#34;Érettségifelkészítő-kiadványunk azzal a céllal íródott, hogy segítségével az érettségire készülő diákok magabiztosan vághassanak neki a szóbeli megmérettetésnek. Átdolgozott kötetünk bevezet a vizsga minden folyamatába, és figyelembe veszi az új, 2020-as NAT-ban rögzített változásokat, melyek az élő idegen nyelv érettségi vizsgakövetelményeit érintik, különös tekintettel a témakörökre. Az első részben hasznos információk találhatóak: az érettségi vizsga szabályai, a felkészüléssel kapcsolatos tanácsok, tippek. A második rész 25 teljes tételsort tartalmaz. Minden tétel három feladatból áll: társalgás, szerepjáték és önálló témakifejtés. (A könyv a tételek vizsgáztatói verzióját adja meg, a vizsgázó példányán az első feladat kérdései nem szerepelnek). Font...
PONS 5 perces angol...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Nagyobb szókincsre vágysz?Új módszerünk, a PONS Mind-Map segítségével a szótanulás is gyerekjáték lesz.10;Olvass angolul 20 rapid sztorit, és less be a britek mindennapjaiba! A könyv 20 rövid, angol nyelvű történetet tartalmaz, amelyekkel hasznosíthatod az utazással vagy unalmas várakozással töltött időt. Egyes szavak jelentéseit egyből megtalálod az adott szó fölött. Így egyszerűen tovább olvashatsz anélkül, hogy keresgélned kellene a szótárban. Az agyunk kedveli a rendszereket: A hosszú listákkal ellentétben a szavakat is sokkal könnyebb tematikailag összefüggő rendszerekben megtanulni.10;Ezért fejlesztettük ki a Mind-Map-módszert, ami egy olyan gondolattérkép, amelyen az egymáshoz kapcsolódó dolgokat látod magad előtt. Mi...
Availability: 1 In Stock
Miért kétnyelvű? Mit jelent az, hogy kétnyelvű? Kell-e segítség az olvasásához? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel a szülőben, amikor támogatná gyermeke nyelvtanulását. Vajon jól választ-e?10;Ha tizenéves gyermeked számára kerestél az önálló nyelvtanuláshoz lebilincselően érdekfeszítő olvasmányt, akkor jól döntöttél. Olvasmányaink főhősei olyan gyerekek, akik valamilyen okból rákényszerülnek az angol nyelv használatára, ennek során sok mindent tanulnak, de nehézségekkel is meg kell küzdeniük.10;Az életkornak megfelelő, izgalmas cselekményt - a főszereplők szemszögéből - magyarul meséljük el. Ha azonban a szereplők angol gyerekekkel beszélgetnek, természetesen angolul kell megszólalniuk. A párbeszédek ezért angol...
PONS Mondatról mondatra...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
;amp;#34;Gyakorold a nyelvtant életszerű mondatokkal! Fordíts valósághű mondatokat a mindennapok során legtöbbet használt témákban. Az átgondolt szerkesztésnek köszönhetően a nyelvtant és a szókincset automatikusan egyszerre sajátíthatod el, továbbá áttekinthető egységekben magyarázzuk el az angol igeidők legfontosabb szabályait. Tanuld meg egyszerűen és gyorsan az angol igeidőket a fordítási módszertan segítségével! - Fordíts 35 témában 1200 mondatot! Segítségedre van 140 magyarázat és minden fordítás megoldása. - Haladj lépésről lépésre, logikus sorrendben az értelmező magyarázatok alapján! - A megoldásokat és a nyelvtani magyarázatokat nem kell a könyv végén keresned – mindig a könyv jobb oldalán találod. - Ajánljuk mindazoknak, akik eddig nehezen igazodtak el ...
PONS Olasz Olvass, izgulj,...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
A könyv 10 leckéből áll. A történetet több, rövidebb részre osztottuk, és minden rész után meg kell oldanod néhány szókincsgyakorló vagy nyelvtani feladatot. A szöveg mellett, a margón megtalálod a nehezebb szavak magyar megfelelőjét, ezek segíthetnek a megértésben. A legfontosabb nyelvtani témákat a történetből vett példákkal szemléltetjük, magyarázzuk, és a gyakorlatok is a szövegre épülnek.10;A történeteket tehát részekre osztva, lépésről lépésre tudja feldolgozni, és a sztori egyre pontosabb megértésével frissítheted fel és bővítheted nyelvtudásod, szinte észrevétlenül, megerőltető magolás nélkül.10;Azt javasoljuk, hogy a leckéket sorban, egymás után dolgozd fel, függetlenül attól, hogy mennyit tanultál már korábban olas...
PONS Summer Camp Mystery
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Miért kétnyelvű? Mit jelent az, hogy kétnyelvű? Kell-e segítség az olvasásához? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel a szülőben, amikor támogatná gyermeke nyelvtanulását. Vajon jól választ-e?10;Ha tizenéves gyermeked számára kerestél az önálló nyelvtanuláshoz lebilincselően érdekfeszítő olvasmányt, akkor jól döntöttél. Olvasmányaink főhősei olyan gyerekek, akik valamilyen okból rákényszerülnek az angol nyelv használatára, ennek során sok mindent tanulnak, de nehézségekkel is meg kell küzdeniük.10;Az életkornak megfelelő, izgalmas cselekményt - a főszereplők szemszögéből - magyarul meséljük el. Ha azonban a szereplők angol gyerekekkel beszélgetnek, természetesen angolul kell megszólalniuk. A párbeszédek ezért angol...
Availability: 10 In Stock
;amp;#34;A könyvben olvasható szavak és kifejezések használata szülők, rokonok és tanárok jelenlétében abszolút nem ajánlott. Amit itt találsz, az sokszor nagyon durva. Ha így akarsz beszélni, hát tedd. De egyet tudnod kell: a könyvben foglaltak használatából eredő bárminemű következményért – fejedhez vágott sértések, ver(eked)és vagy akár problémák a zsarukkal – a kiadó semmiféle felelősséget nem vállal. :)10;Szeretnéd németül megmondani a tutit? Szeretnél könnyen szót érteni a helyiekkel Németországban, Ausztriában vagy Svájcban? Ehhez nem csak pár német kifejezést kellene tudnod, de vágnod kell a szlenget, a különböző rétegnyelveket, sőt még a káromkodásokat is. A „Vigyázz, német!” tartalmazza mindazt, amire szükséged lehet, bármit is akarj...

English for Everyone – Junior

Ár 114 lei
Availability: 10 In Stock
INGYENES ONLINE HANGANYAGGAL! TANULJ MEG ÉS GYAKOROLJ 1000 ANGOL SZÓT!10;Tanulj meg naponta 5 szót a könyv képeinek és online hanganyagának segítségével, így egy év alatt 1000 angol szó írásmódját és kiejtését sajátíthatod el. A könyvborító füleivel takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! Minden hét végén szórakoztató feladatokon keresztül ismételheted át a héten tanult szavakat! Színes képek segítenek megtanulni a szavakat és emlékezni rájuk!10;INGYENES HANGANYAG weblap és alkalmazás www.dk5words.com/uk (mindkét fülön ugyanaz a szöveg: Takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! HVG Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 240 oldal Kötés: flexi ISBN: 9789635652266 Kiadás éve: 2022

Francia mindenkinek – Junior

Ár 114 lei
Availability: 7 In Stock
INGYENES ONLINE HANGANYAGGAL! TANULJ MEG ÉS GYAKOROLJ 1000 FRANCIA SZÓT! Tanulj meg naponta 5 szót a könyv képeinek és online hanganyagának segítségével, így egy év alatt 1000 francia szó írásmódját és kiejtését sajátíthatod el. A könyvborító füleivel takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! Minden hét végén szórakoztató feladatokon keresztül ismételheted át a héten tanult szavakat! Színes képek segítenek megtanulni a szavakat és emlékezni rájuk! INGYENES HANGANYAG weblap és alkalmazás www.dk5words.com/uk (mindkét fülön ugyanaz a szöveg: Takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! HVG Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 240 oldal Kötés: flexi ISBN: 9789635652297 Kiadás éve: 2022

Német mindenkinek – Junior

Ár 114 lei
Availability: 5 In Stock
INGYENES ONLINE HANGANYAGGAL! TANULJ MEG ÉS GYAKOROLJ 1000 NÉMET SZÓT! Tanulj meg naponta 5 szót a könyv képeinek és online hanganyagának segítségével, így egy év alatt 1000 német szó írásmódját és kiejtését sajátíthatod el. A könyvborító füleivel takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! Minden hét végén szórakoztató feladatokon keresztül ismételheted át a héten tanult szavakat! Színes képek segítenek megtanulni a szavakat és emlékezni rájuk!10;INGYENES HANGANYAG weblap és alkalmazás www.dk5words.com/uk10;mindkét fülön ugyanaz a szöveg: Takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! HVG Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 240 oldal Kötés: flexi ISBN: 9789635652280 Kiadás éve: 2022
Olasz mindenkinek – Junior
 • Nincs-készleten

Olasz mindenkinek – Junior

Ár 114 lei
Availability: Out of stock
INGYENES ONLINE HANGANYAGGAL! TANULJ MEG ÉS GYAKOROLJ 1000 OLASZ SZÓT!10;B4 Tanulj meg naponta 5 szót a könyv képeinek és online hanganyagának segítségével, így egy év alatt 1000 olasz szó írásmódját és kiejtését sajátíthatod el. A könyvborító füleivel takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! Minden hét végén szórakoztató feladatokon keresztül ismételheted át a héten tanult szavakat! Színes képek segítenek megtanulni a szavakat és emlékezni rájuk!10;INGYENES HANGANYAG weblap és alkalmazás www.dk5words.com/uk10;mindkét fülön ugyanaz a szöveg: Takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! HVG Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 240 oldal Kötés: flexi ISBN: 9789635652273 Kiadás éve: 2022

Spanyol mindenkinek – Junior

Ár 114 lei
Availability: 5 In Stock
INGYENES ONLINE HANGANYAGGAL! TANULJ MEG ÉS GYAKOROLJ 1000 SPANYOL SZÓT!10;Tanulj meg naponta 5 szót a könyv képeinek és online hanganyagának segítségével, így egy év alatt 1000 spanyol szó írásmódját és kiejtését sajátíthatod el.10;A könyvborító füleivel takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! Minden hét végén szórakoztató feladatokon keresztül ismételheted át a héten tanult szavakat! Színes képek segítenek megtanulni a szavakat és emlékezni rájuk! INGYENES HANGANYAG weblap és alkalmazás www.dk5words.com/uk10;mindkét fülön ugyanaz a szöveg: Takard le a képeket, és ellenőrizd a tudásod! HVG Kiadó Zrt. Nyelvkönyv, szótár 240 oldal Kötés: flexi ISBN: 9789635652303 Szerző: - Kiadás éve: 2022
Angol-Magyar - Magyar-Angol...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Az igényes, szakmai tudását folyamatosan frissítő és bővítő, a külföldi szakirodalmat rendszeresen tanulmányozó orvos elmaradhatatlan segítőtársa az angol-magyar/magyar-angol orvosi szakmai szótár. Mindemellett a magyar nyelvű tudományos közleményekben, sőt a mindennapi orvosi gyakorlatban, így a zárójelentésekben, a vizsgálati leleteken és az orvosi feljegyzéseken, de még az egyetemi tankönyvekben is elterjedt az angol nyelvű orvosi szakkifejezések használata, hiányoznak a kellően kifejező magyar szófordítások, ezért ma már nemcsak a külföldi szakirodalom olvasásához kell szótár. 10;• mintegy 30 000 orvosi szakkifejezés angol és magyar megfelelője10; • az orvostudomány minden szakterületére kiterjedő, átfogó gyűjtemény ;amp...
Availability: 10 In Stock
Szeretnél egy varázslatos világban járva megismerkedni az angol nyelvvel? Gyere velünk MAGICLAND-be, ahol találkozhatsz Ádámmal, Dorkával és egy kedves angol hölggyel, Miss Rebeccával. Ez az elvarázsolt világ tele van meglepetésekkel: Froggy, a béka dalokat és mondókákat tanít; Molly, az egérke szókincsedet gazdagítja; Polly, a papagáj a helyes kiejtésért felelős; míg Rosy és Rudy, a két nyuszi a nyelvtan rejtelmeit tárják fel elotted. Oscar, a bagoly érdekes angolszász szokásokkal ismertet meg; Goldie, az aranyhal és Max, a majom segítségével pedig meglepő és érdekes ismereteket szerezhetsz környezeted csodáiról. Kalandozásaid során végig veled lesz Teddy, a maci és a varázstükör. Holnap kiadó Nyelvkönyv, szótár 112 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 97996334655...
Availability: 4 In Stock
Mottó: ;amp;#34;Gondolj egyet, s meglásd a világ aszerint változik.;amp;#34;2005 az új típusú érettségi bevezetésének éve. Mi változik? Minden. A vizsgareform meghatározó eleme a képességjellegű követelményeknek (kompetenciák) hangsúlyossá tétele, számonkérése.Kiadványunk elősegíti a szükséges lexikális (háttér) tudás, illetve a történelmi kulcskompetenciák (források feldolgozása és értékelése, a szaknyelv használata, tájékozódás időben és térben stb.) fejlesztését.A könyvet elsősorban az érettségire készülő diákok, felkészítő tanárok, a korábban érettségizettek részére szánjuk, ám hasznos ismereteket nyújt minden történelem iránt érdeklődő számára. Az új típusú feladatok megoldási ismerete mellett a hivatalos érettségi vizsgakövetelmény lista előírja a történel...
Angol 8 - Gyakorlókönyv 8....
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Angol nyelvi magyarázatok és feladatok, hogy jobb jegyed legyen! 96 oldalon, 10 fejezeten át tesztekkel és rengeteg gyakorlófeladattal. Minden fejezetben: - SZÖVEG - a bevezető olvasmány élvezetesen vezet be az új nyelvtani tartalmakba - MAGYARÁZAT - Szemléletes példákon keresztül értheted meg könnyedén az új anyagot - FELADATOK - a számos feladat és a hozzá tartozó megoldások segítenek, hogy új tudásod megszilárdítsd - TESZT - a fejezet végén található teszttel lemérheted saját tudásod Klett Kiadó Nyelvkönyv, szótár 96 oldal Kötés: puha ISBN: 9786155258510 Szerző: Barbara Brezigar Kiadás éve: 2018
Az első 1001 szó
 • Nincs-készleten

Az első 1001 szó

Ár 69 lei
Availability: Out of stock
Képes angol-magyar szótár gyerekeknek. A szavak és kifejezések 31 téma szerint vannak csoportosítva: This Is Me – Ez én vagyok, What Shall I Wear? – Mit vegyek fel?, My Family – Az én családom, At Home – Otthon, In the Kitchen – A konyhában, Food – Élelem, In the Living Room – Nappali szoba, In the Bathroom – Fürdőszoba; In my Room – Az én szobám, At School – Az iskolában, In the City – A városban, At the Park – A parkban, At the Beach – A tengerparton, On the Farm – A farmon, At the Wildlife Park – A vadasparkban, Seasons and Weather – Évszakok és időjárás, Jobs People Do – Mesterségek, Things That Go – Járművek, Sports – Sportok, Colours and Shapes – Színek és formák, Numbers and Time – Számok és idő, Opposites – Ellentétek, Eating Out – Gyorsételek, Feelings – Érzelm...

B2-Finale neu

Ár 106 lei
Availability: 5 In Stock
A B2-Finale neu a már jól bevált vizsgafelkészítő gyakorlókönyv átdolgozott, aktualizált kiadása. Optimális felkészülést biztosít a B2-es szintű ÖSD vizsgára, de nagyon jól használható bármelyik másik, B2-es német nyelvvizsgára való felkészüléshez is. Egy intenzív tanfolyam olyan nyelvtanulóknak, akik már 500-600 órát tanultak németül és most szeretnék rendszerezni és kiegészíteni nyelvtudásukat. A nyelvvizsgának megfelelően a B2-Finale középpontjában a négy nyelvi készség fejlesztése áll, emellett gyakoroltatja és rendszerezi a vizsgához szükséges nyelvtant és szókincset is.10; 10;Mit tartalmaz a B2-Finale neu?10;10;8 leckét a B2-es szintnek megfelelő alapvető témakörökhöz;a...
Availability: 2 In Stock
Kiknek szól?középiskolai diákoknak önálló felkészülésheztanároknak tanórai vagy felkészítő munkáhozMi is ez a kiadvány?Az angol nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget (olvasott és hallott szöveg értése, íráskészség és beszédkészség) valamint a nyelvtani és lexikai kompetenciát méri. Az új középszintű angol érettségi vizsga az Európa Referenciakeret B1-es szintjének felel meg.Érettségifelkészítő-kiadványunk azzal a céllal íródott, hogy segítségével az érettségire készülő diákok magabiztosan vághassanak neki a megmérettetésnek. Átdolgozott kötetünk bevezet a vizsga minden rejtelmébe, a 2017...
Availability: 5 In Stock
Az útiszótár a megfelelő útitárs, melyben megtalálható: - az utazáshoz szükséges legfontosabb szavak és kifejezések gyűjteménye - témakörök szerint rendezett szóanyag - 2.500 címszó - számos helyismereti tudnivaló. Klett Kiadó Nyelvkönyv, szótár 256 oldal Kötés: puhatáblás ragasztott ISBN: 9786155127809 Szerző: Jacqueline Sword
Last Minute útiszótár - Olasz
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Az útiszótár a megfelelő útitárs, melyben megtalálható, az utazáshoz szükséges legfontosabb szavak és kifejezések gyűjteménye. Témakörök szerint rendezett szóanyag, 2.500 címszóval és számos helyismereti tudnivalóval. Klett Kiadó Nyelvkönyv, szótár 256 oldal Kötés: puhatáblás, ragasztókötött ISBN: 9786155127823 Szerző: Raffaella Marini
Availability: 3 In Stock
Ötödik osztályos nyelvi és nyelvtani tananyag magyarázatokkal és gyakorló feladatokkal - hogy jobb jegyed legyen!88 oldalon 9 leckeA1-A2Minden leckében:Szöveg - A leckék szövege mindig egy ötödik osztályban ajánlott témakört dolgoz fel, közben pedig bevezet az új nyelvtani tartalmakba.Magyarázat - Szemléletes példákon keresztül értheted meg könnyedén az új anyagot.Feladatok - A rengeteg feladat és munkafüzet végén található megoldások segítenek, hogy önállóan fejleszd tudásod.Teszt - A leckék végén található Tudáspróbát használhatod ismétlésként vagy tudásod ellenőrzésére. Klett Kiadó Nyelvkönyv, szótár 88 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9786155258602 Szerző: Sárvári Tünde Kiadás éve: 2018
Német Gyakorlókönyv 6 -...
 • Nincs-készleten
Availability: Out of stock
Német nyelvi és nyelvtani tananyag magyarázatokkal és feladatokkal, hogy jobb jegyed legyen!Ebben a füzetben olyan német nyelvi feladatsorokat találsz, amelyek segítségedre lesznek abban, hogy jobb eredményeket érj el a németórákon. A feladatok megoldása során felidézheted és elmélyítheted az iskolában már megtanultakat. A gyakorlófüzetben található szövegek és témakörök az általános iskolai tananyag legfontosabb részeit tartalmazzák. A bevezető szövegben találod azokat a nyelvtani szerkezeteket, amelyekkel a fejezet foglalkozik. Utána a nyelvtani magyarázatok segítségével könnyen megértheted, majd a feladatokkal begyakorolhatod az adott tananyagot. A Tudáspróba segítségével ellenőrizheted megszerzett tudásod. A feladatok segítenek az ismétlés, az összefoglalás, illetve...
Availability: 10 In Stock
A 250 NYELVTANI GYAKORLAT ANGOL című kiadvány a legfontosabb nyelvtani jelenségek begyakorlásában és elmélyítésében segít. Kiváló kiegészítője az iskolai nyelvóráknak, de használható önálló tanuláshoz is. A könyv feladatait nyelvtani témák szerint rendszereztük, illetve a témákon belül három nehézségi szintbe soroltuk a feladatokat. A kiadvány tartalmazza az összes feladat megoldását. A könyv elején található tartalomjegyzékben a már átvett témákat egyenként bejelölheti, illetve a szójegyzékében megtalálja a feladatokban használt összes szó és kifejezés magyar fordítását. Klett Kiadó Nyelvkönyv, szótár 180 oldal Kötés: puhatáblás ISBN: 9786155328053 Szerző: Christina Cott Kiadás éve: 2018